İnce hesap

Siir - İnce hesap

(Necati ŞİMŞEK)


Düşündüğün her fikir, senden hesap soracak.
Hor gördüğün her fakir, senden hesap soracak.
Yaptığın her kötülük, işlediğin günahlar,
Ömründe evvel, ahir, senden hesap soracak..

Bacakları kırılmış, yaralanmış köpecik,
Anasından ayrılmış, süte hasret kedicik,
Yazın tam ortasında, su arayan serçecik,
Gördüğün her mahlukat, senden hesap soracak..

Pervasızca içine, nefes diye çektiğin,
Karşı dağın pınarı, soğuk suyun içtiğin,
Kurumuşsa kökünden, tohum diye diktiğin,
Bahçende kuruyan ot, senden hesap soracak..

Boşa akan her damla, olsa bile bir sebil,
Susuzluktan ölen var, iyi anla iyi bil,
Yılanı deliğinden, çıkarmaz mı tatlı dil,
Ağzından çıkan her söz, senden hesap soracak..

Yolda yürürken ansız, omuz’una çarptığın,
Sevgi değil nefretle, kem gözlerle baktığın,
Karnını doyurunca, sağa sola attığın,
Bir lokma yavan ekmek senden hesap soracak..

Fani olan dünyada boşa söylenen sözler,
Acıdan kavrulup ta yaş döken masum gözler,
Sana doğru bakınca asılıyorsa yüzler,
Sendeki asık surat senden hesap soracak..

Yolculuklar az kalıp sona doğru varınca,
Dertler mutlu olmuşsa kafaları yarınca,
Ağzında rızkı ile gider iken karınca,
Onu ezen ayaklar senden hesap soracak..

Üstünde çok pahalı duran kat kat elbise,
Ayakların her güne yeni bir çift giydiyse,
Yanına bir fukara üstsüz başsız geldiyse,
Seni saran kefenin senden hesap soracak..

Su-i Zanla yaklaşıp daim şerre yorduğun,
Hiç haberi yok iken dosta gönül koyduğun,
Nasıl olsa götürür diyerek yük vurduğun,
Kahır çeken eşeğin senden hesap soracak..

Her gün işe giderek kazandığın o para,
Demet demet birikip, dönse koca tomara,
Helalinden kazanıp, yatırdıysan kumara,
Kuruşlar dile gelip senden hesap soracak..

Yolun olsa da uzun yarınlara varmağa,
Diller lal olmuş sanki mecali yok sormağa,
Ayakların sevgiyle basmıyorsa toprağa,
Girdiğin o kabirde toprak hesap soracak..

Günlerin gecelere karışarak geçerken,
Elindeki bu kalem, işte şu an yazarken,
Yanlış diye sildiğin, imzaları atarken,
Doğru yazılmayan harf senden hesap soracak..

Dikkat et yorma sakın başka şeye bunları,
Çalışkanlık deyince aklına gelsin arı,
Olmuşlarla hamların arasındaki zarı,
Bir çırpıda yolan el, senden hesap soracak..

13.03.2008
Necati ŞİMŞEK
Ankara
Necati ŞİMŞEK
2008-03-13 00:00:00 (2094)