erdoğan

her kelamda bir insan her kelimede bir lisan okumak
(306)