hayallerim ölüyor

Siir - hayallerim ölüyor

(Necati ŞİMŞEK)


Baştanbaşa benliğim gördüğüme aykırı,
Bülbül diye duyduğum beynimi tırmalıyor..
Gündüzüm gecelere, gece bana aykırı,
Sevgimle büyüttüğüm hayallerim ölüyor..

Beynimin değişmeyen yerindeki sancılar,
Neşeler yitik yolcu, kederleri hancılar,
Aynalarda akseden çilekeş yabancılar,
Dertlerden dirilttiğim ümitlerim sönüyor

Başladığım noktada görünür yolun sonu,
El attığım her işte, bürünür yok’un tonu,
Dostlar çarığı çalsa, yürünür, başka konu,
Dostluktan beslediğim çiçeklerim soluyor..

Zor olanı taşıdım kolay seçerken gönlüm,
Yazda kışı yaşadım, kışa giderken ömrüm,
Kaç kumayı boşadım taşa geçerken emrim,
Gönülden yaşattığım dileklerim yanıyor..

Sonuçlar bozar mı hiç başlangıcın başını,
Kaldırır mı sebepler sonuçların suçunu,
Temel diye koyduğum sabırların taşını,
Özümden çatlattığım sebeplerim tanıyor..

Titredikçe bedenim küser evvel, atiyle
Eksildikçe gidenim yazar anı vaktiyle
Toprağın gel sesine kayda geçen zaptıyla
Ölürken yaşattığım yarınlarım sanıyor

Bakmayın yazdığıma, kan ağlıyor içim, kan!
Her satırda ömür var, dile gelse bulur can..
Parmaklarda mecal yok, içerdendir yazılan,
Gözümden akıttığım pınarlarım kanıyor..

01.10.2009
Necati ŞİMŞEK
Ankara

Necati ŞİMŞEK
2009-10-01 00:00:00 (1842)