heyhat!!!

Siir - heyhat!!!

(Ayser ÖZBAKIR)


Özleyip resmime baktığın zaman
Tüm şimşekler gözlerinde çakacak.
Hasretle adımı andığın zaman
Alev alev dudakların yanacak...

Lâl olursun, çeneni açamazsın
Bensizlikten çaresiz kaçamazsın
Bahar gelir beyaz gül açamazsın
Viran viran baykuşların konacak...

Volta atar koca kenti ararsan
Derman biter mecâlini yorarsan
Gerçekleri yâd ellerden sorarsan
Melül melül bakışların soracak...

Yanıtsızca suâller sorduğunda
Boş kolunu koynuna koyduğunda
Diz çökerek bağdaşı kurduğunda
Damla damla iliklerin donacak...

Yaşanan dünleri yok saydığında
Heyhat! deyip maziye yandığında
Son nefes döşüne tıkandığında
Yorgun yorgun nefeslerin anacak...

Ayser ÖZBAKIR
Ayser ÖZBAKIR
2007-02-24 22:00:36 (1651)