hoş geldİn ey allahin resulu

Siir - hoş geldİn ey allahin resulu

(SİNAN KARAKAŞ)


Rahmetenlil Alemin olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.)2in dünyaya teşriflerinin senei devriyesi tüm insalığa hayırlı olsun, Alemi İslama da mübarek olsun.
Selam ve Saygılarımla

HOŞ GELDİN EY ALLAHIN RESULU

Kalu bela denen günde, seçmişti seni yaratan,
Maddesi insan olsada, yaratan yaratmış nurdan,
O Abdullahın oğluydu, Abdulmuttalip torunu,
Dünyaya teşrif etmesi, hem Amine anamızdan,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Dünyaya gelişi ile, fevkalade haller oldu,
Yıllar boyu yanmaktayken, mecusi ateşi söndü,
Yalnız Mekke için değil, kainata nurlar yağdı,
Yıllarca taşmakta iken, Sava gölü de kurudu,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Vema Erselnake illa, Rahmeten lil Alemin,
Kurtuluşu mjdeledi, sözleri Peygamberin,
Ve İnneke Leala Hulukin Azim ile,
Ahlakını izhar eden, vahyiydi elbet Rabbinin,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


İmbikten süzülmüş gibi, korunarak gönderildi,
Yaratanın kullarına, vahyini tebliğe geldi,
İkra Bismi Rabbikellezi helek müjdesi,
Rabbinin kelamının, yaşayan örneğiydi,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


O babasız bir yetimdi, O anasız bir öksüzdü,
Dedesinin yanındayken, çoğu kez boynu büküktü,
Yaşadı babasızlığı, yaşadı anasızlığı,
Oysa bunlar yaratanın, tedrisatı gereğiydi,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Safalar getirdin bize, ey gönüllerin tabibi,
İnsanlığa bir ikramsın sensin Allahın habibi,
İnsanlık sana medyundur, senden diler şefaati,
Sen olmazsan kime gider, sensin muhtaçlar talibi,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Hoş geldin sen alemlere, sensin Hatemül Enbiya,
Bu gün dünden daha muhtaç, kapkaranlık olan dünya,
Ruhlarımız ölmüş gibi, çatlamış toprak misali,
Derdimizin dermanı sen, başka derman yok yaraya,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Şükürden uzak durmadın, demedin ki Peygamberim,
Kuru hasırlarda yattın, incidi inci bedenin,
Ben de bu gün şahidinim, vahyi bize tebliğ ettin,
Hiç kimse asla diyemez, İslamdan yoktu haberim,

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,


Allahümme Salli Ala, Seyyidina Muhammedin,
Allah için buguz ettin, yalnız Allah için sevdin,
Senin için İsmail(A.S.)i Rabbin Mekkeye getirdi,
Sensin şerefin menbaı, alemlere şeref verdin.

Sen Muhammed Mustafasın, Rahmeten Lilaleminsin,
Seni bilenler biliyor, ebu cehiller ne bilsin,
SİNAN KARAKAŞ
2010-02-25 16:30:02 (1712)