materyalİstler

Siir - materyalİstler

(H.İbrahim Skarya)


Yürek zindanında mum yok ki yaksın
Hükümferma olan her türlü istler
İmanı şüpheli, irfandan yoksun
Akılı gözünde materyalistler.

İlahi buyruğa dogma der bakma
Usu montajlanmış, Darvin’den takma
Ceddi kurbağadan, maymundan çıkma
Siması yüzünde materyalistler.

Laik keseriyle nalın yontarlar
Kokteylden kokteyle alkol katarlar
Haramla oturup, haram yatarlar
Ateşi közünde materyalistler.

Kutsal kitaplara hep karşı durur
Ayet hadis dersen kızar kudurur
Onun müspet kalbi maddeyle vurur
Riyası özünde materyalistler.

Her Tanrı buyruğu onca irtica
Manadan bihaber kâr etmez rica
Nikâhlı nikâhsız onlara beca
Yolların düzünde materyalistler.

Dansıyla, valsıyla sürsün sefası
Namaz, zekât, fitre basmaz kafası
Demokles’te kılıç onun ifası
Fermanı sözünde materyalistler.

İnananlar bilir, bu devran döner
Hak gelir batılın ışığı söner
Mazlumların ahi zalimi yener
Yaşlanan tuzunda materyalistler.

24.10.2008 05.30
H.İbrahim Skarya
2008-10-29 00:21:47 (1779)