sen bİr tanesİn

Siir - sen bİr tanesİn

(Sennur Çetin)


Sen Bir Tanesin

S eslensem sanki beni duyar gibisin
E n zor günlerde benimle el elesin
N edenini bilmiyorum ama

B elki benim için baharın başlangıcı
İ çimdeki arzuların son kıvılcımısın
Rüyalarımın uçsuz bucaksız engin denizi

T aa kalbimin okyanusundaki sevgi seli
A kşam güneşimin doyumsuz ahengi
N asıl anlatsam sözler yetmiyor
E şin benzerin yok benim gözümde
S enin için yazdım her mısramı
İ çimde yaşayan tek sevgimsin
N az yapma ilk harflere bakta anla
Birtanem o sensin

27.03.2006

Sennur Çetin


Sennur Çetin
2007-04-18 00:00:00 (2487)