Siyonlar

Siir - Siyonlar

(Ömer Ekinci Micingirt)


Siyonlar

Mahpushaneleri sever piyonlar
Kurdun aradığı bulanık pustur
Silah depoları ve ispiyonlar
Kahpelik kalleşlik kime mahsustur

Sabır çekiyorum yerli siyonlar
Tetiği çentikle sonrada sustur
Kan ile beslenmiş atraksiyonlar
Alçak köle hâin kimi deyyustur

Ömer Ekinci Micingirt


Gelince Cuma

Efkâr bulutlanır derin uykuma
Seher vâkti sessiz nefsi çekerken
Kalbim cilâlanır gelince cuma
Tevhîd kuşanırım dize çökerken

Duyurmak gayretim cilâyı pası
Hicret hisleriyle safın arkası
Ve Hakk’ın rızası Veysi’n hırkası
Zihni kamçılarım her sabah erken

Her sabah diyorsam beklenen şafak
Ulvi fırtınalar büyük ittifak
İttifak istiyor artık bu toprak
Cuma yaklaşmıştı sözü açarken

Ömer Ekinci Micingirt


Kukla

Hâinler kol gezer yine bu ara
Bütün taarruzlar ahlaksız para
Sebep ve netice bin yıllık bahis
Haçlı tefecidir gelmez kantara

Katran kazanıdır isyan kalkışlar
Kukla oynadıkça mösyö alkışlar
Suâlsiz şehitler mezarsız nergis
Ceylanpınar yazar gözümde yaşlar

23.07.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Felsefî

Derinlikler ummanlar
Dalga denizde bitmez
Makyaj şuur kim anlar
Kader kimi diriltmez

Felsefî neler neler
Sâkidir kelimeler
Ümit korkuyu eler
Bâtıl hakta yer etmez

Şöhret sokağa culuk
Aklın kalbi yolculuk
Korkak titrek sığ kulluk
Gâvurları incitmez

Ömer Ekinci Micingirt


İhlâs-Amel

Nimeti fark eder, başını eğip
Ferâseti bilir müspette giden
Yumuşak bir tebessüm hesap var deyip
Sohbeti sevmektir çekiştirmeden

İhlâssız her amel alına kirdir
Sakın hâ ola ki yaşamayasın
Hakla çarpışmak bu ve mukadderdir
Sonra merkeplikler taşımayasın

Ömer Ekinci Micingirt


Engelleyemez

Sokağı hörgüçle ziynetlere sür
Göğsünü boynuna salıp öyle gez
Soyunmak örf töre moda tesettür
Olur mu kardeşim kimse diyemez

Yağmuru güneşi toprağı düşün
Islan tefekkür et yaprağı düşün
Nineni, efsunu yaşmağı düşün
Kısık ses terazi dengeleyemez

Çileli davalar bayram düğündür
Hesap kitap varlık yokluk bugündür
Örtün be kardeşim, özgürlüğündür
İffeti yasaklar engelleyemez

Ömer Ekinci Micingirt


Çark

Fakirlere hoştur iftâr
Bereket var bereket var
Döndür hayra dönen çarkı
Bayram etsin genç ihtiyar

Tohumlayıp başak başak
Işıltılı berrak kaşık
Sultan ayı olsun farkı
Gölge yolcu sırat eşik

Önce infâk sonra hâtim
Kendimedir sefahatim
Arz ve ölçü ümit korku
Cürmüm ömrüm ve saatim

Ömer Ekinci Micingirt


Ya Allah

Vahşet binmiş dağlara
İftarlar buram buram tütmüyor artık
Dünya mı dediniz
Hasret vicdan süvarilerine

Mehter çalsa şimdi
Söyleseydi mehteran
Haydi "ya Allah"

Zulmün en göbeğine vursaydı tokmağını
Kurtarırdı zalimin
Kan rengi pençelerinden
Mutluluğu

Ömer Ekinci Micingirt


Yalnızlık

Âşıklar yarasını
Kalp diliyle yazarmış
Ârifler gerisini
Yürek ile bezermiş

Aşıkken ârif olan
Şiirde zârif olan
Şehr-i maarif olan
Yalnızlıkta gezermiş

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt
2015-12-29 12:24:44 (1470)