yazmayacağım..

Siir - yazmayacağım..

(Necati ŞİMŞEK)


Ne söylersen söyle artık ardımdan
Tebessüm eyleyip kızmayacağım.
Günlerce beklesem ölsem kahrımdan
Kaleme hükmedip yazmayacağım..

Beyhudeymiş inan çektiğim tasa
Her gün boş ümitle çökmüşüm yas’a
“Aşkına kabir kaz!” emretse yasa
Kazmaya hükmedip kazmayacağım..

Güçlüydüm kalkmazdı sana kollarım
Sana doğru akar idi yollarım
Peteğe sığmazdı akan ballarım
Peteğe hükmedip sızmayacağım..

Nasıl oldu bilmem bozuldu düzen
Aşkın deryasında ben idim yüzen
Ben olsam en dipte tehlike sezen
Aklıma hükmedip bezmeyeceğim..

Dersimi alırken aşkın yolundan
Mahrum kaldım aşkın ana dalından
Akıllandım artık tutup kolundan
Kendime hükmedip gezmeyeceğim..

Nedenler dolansa kendi içinde
Aklıma hükmetse başka biçimde
Kovanda bal olsa dolsa içimde
Kalbime hükmedip süzmeyeceğim..

07.03.2010
Necati ŞİMŞEK
Ankara
Necati ŞİMŞEK
2011-06-09 09:30:35 (1730)