yuh olsun bana..

Siir - yuh olsun bana..

(Necati ŞİMŞEK)


Az yanlış adamla en doğru işi
Yaparsam yanılıp yuh olsun bana
Toplumun içinde yaramaz kişi
Yaşarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Dünüm silinirken gelecek kapıp
Önüm görünürken ters yola sapıp
Dinim bilinirken şeytana tapıp
Kaçarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Düz giderken dağa cenah dönersem
Uz yürürken çoğa tamah edersem
Az gelirken yoğa günah gömersem
Saçarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Ağlanacak hale bakıp gülersem
Bilip değil bilmeyerek hak yersem
Aka kara, karaya da ak dersem
Seçersem sıyrılıp yuh olsun bana

Kavgalarda tutmaz isem güçsüzü
Mahkemede korumazsam suçsuzu
Hor görürsem fakir diye taçsızı
Geçersem sıyrılıp yuh olsun bana

Düşmana bakarken yıkmazsam kaşı
Özgüven diyerek dökmezsem yaşı
Kendime güvenip sıkmazsam taşı
Yılarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Taş olsa da kalbe girmek dururken
Bir lokma ekmeği bölmek dururken
Vatanım uğruna ölmek dururken
Satarsam sıyrılıp yuh osun bana

Doğruyu saklayıp riya edersem
Şaklabanlık yapıp yüze gülersem
Gâvur vatanında ölür gidersem
Gidersem sıyrılıp yuh olsun bana

Verdiğim sözlerden paye verip te
Ortamı lüzumsuz gaye gerip te
Unları yıkayıp ipe serip te
Saçarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Ekmek parasını kazanamazsam
Kazancı herkesle paylaşamazsam
Aç komşu var iken anlayamazsam
Yatarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Memlekete çakamazsam çiviyi
Ayırt edemezsem aklı deliyi
İçinde yüzdüğüm iş bu gemiyi
Yakarsam sıyrılıp yuh olsun bana

Yudumlayıp tatsam ilahi aşkı
Aşk ile tutuşsam, tutuşsam keşki
Na-murad olarak ölürse coşku
Göçersem sıyrılıp yuh olsun bana

24.07.2009
Necati ŞİMŞEK
Ankara
Necati ŞİMŞEK
2009-07-24 00:00:00 (1498)